Kontakt

Centrum Rozwoju Osobistego

Placówka 

ul. Wiejska 74 a
15-352 Białystok

505 257 576

kontakt@centrumrozwojuosobistego.com
+48 505 257 576

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek
08:00 - 20:00
Wtorek
08:00 - 20:00
Środa
08:00 - 20:00
Czwartek
08:00 - 20:00
Piątek
08:00 - 20:00

 

Formy płatności: gotówka, przelew

Karty płatnicze: tak

Nr konta: 06 1020 3176 0000 5902 0222 5035

 

REGULAMIN CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO

1.Umówienie wizyty odbywa się w rejestracji osobiście, telefonicznie lub on-line.

2. Czas trwania spotkań:

 • Sesja terapii indywidualnej 50 minut.
 • Sesja terapii partnerskiej 100 min
 • Sesja terapii rodzinnej 100 min
 • Wizyta domowa sesji indywidualnej 50 min

3. Częstotliwość spotkań oraz czas trwania procesu terapeutycznego ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta. Istnieje możliwość odbycia ciągiem dwóch spotkań, np. w sytuacji, gdy Klient nie jest z Białegostoku.

4. Koszt spotkań:

 • Sesja logopedyczna 90zł
 • Terapia indywidualna 160-220 zł
 • Terapia partnerska 320-440 zł
 • Terapia rodzinna 320-440 zł

5. Spóźnienie ze strony Klienta nie skutkuje przedłużeniem spotkania.

6. Wizytę terapeutyczną osoby nieletniej poprzedza spotkanie z rodzicem/ opiekunem prawnym mające na celu ustalenie wstępnych trudności oraz zebranie wszystkich potrzebnych informacji do rozpoczęcia psychoterapii z dzieckiem/ nastolatkiem.

7. Klient zgłaszając na wizytę nie może znajdować się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, w przeciwnym razie Specjalista ma prawo do odmowy kontynuowania spotkania.

8. Istnieje możliwość odwołania spotkania w czasie nie krótszym niż 24 h do wyznaczonego terminu. W przypadku chęci rezygnacji ze spotkania prosimy o taką informację we wszystkie dni tygodnia łącznie z sobotą i niedzielą. Jeśli wizyta zostanie odwołana w okresie krótszym niż 24 h jest traktowana tak jakby się odbyła i pobierana jest za nią opłata. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku niestawienia się na spotkaniu.

Prosimy Państwa o przemyślane rezerwowanie terminu spotkania ze Specjalistą, ponieważ w wyznaczonym czasie jest on w pełni przygotowany i gotowy do pracy z umówionym Klientem. Oznacza to, że bez względu na to czy wizyta się odbędzie czy nie, z naszej strony zostały zaangażowane środki finansowe i osobowe.

9. W przypadku braku opłaty za nieodbytą lub odwołaną niezgodnie z regulaminem wizytę, umówienie kolejnego spotkania nastąpi po uregulowaniu zaległych płatności.

10. W przeddzień wizyty, staramy się wysyłać do Państwa wiadomość SMS z przypomnieniem i prośbą o potwierdzeniem spotkania, jednak istnieje możliwość, iż wiadomość SMS nie zostanie wysłana, dlatego prosimy o zachowanie wizytówki z datą kolejnej wizyty.

Korzystając z usług Centrum Rozwoju Osobistego wyrażacie Państwo zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
w CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO Małgorzata Iwaniuk

z dn. 16.01.2019 r.

Niniejszy dokument przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies Użytkowników strony internetowej centrumrozwojuosobistego.com prowadzonej przez CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO Małgorzata Iwaniuk.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO Małgorzata Iwaniuk z siedzibą w Białymstoku, ul. Białoruska 20, 15-628 Białystok, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7123030605, REGON: 061734565, kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod nr tel.: 505 257 576 oraz pod adresem
e-mail: rodo@centrumrozwojuosobistego.com.

§1
Zbieranie danych

Celem zbierania danych osobowych przez CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO Małgorzata Iwaniuk jest nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego
z Użytkownikiem.

CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO Małgorzata Iwaniuk przetwarza dane:

1.Użytkowników kontaktujących się za pośrednictwem formularza kontaktowego – w celu umówienia się na wizytę (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO Małgorzata Iwaniuk przetwarza następujące (podane dobrowolnie) dane osobowe Użytkowników:

 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • adres poczty elektronicznej;
 • treść wiadomości.

§2
Pliki cookies

CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO Małgorzata Iwaniuk na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy innym urządzeniu Użytkownika.

Cookies mogą być odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google Analytics).

Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza używanie cookies w urządzeniu. Pliki cookies
nie muszą być zapisywane na komputerze, można z nich zrezygnować lub wyłączyć je, korzystając
z przeglądarki internetowej.

§3
Prawo do wycofania zgody

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, którą Użytkownik w każdej chwili może cofnąć. W tym celu wystarczy napisać e-mail na adres: rodo@centrumrozwojuosobistego.com.

Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać te dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.


Placówka 1


Placówka 2
Umów się na wizytę

Skorzystaj z formularza on-line i zapisz się na wygodny dla Ciebie termin.

Zależy Ci na wizycie?

Zadzwoń
Tel: 505-257-576